ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดใดใหญ่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดใดใหญ่ จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผนการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ณ อาคาร สปช.๑๐๑/๒๖ 
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,06:21   อ่าน 182 ครั้ง