ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดใดใหญ่ จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อชี้แจง และขอรับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนฯ ที่จะเริ่มขึ้น ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม-๓๐ ล.มิถุนายน ๒๕๖๓ โดย โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุม ตามมาตรการ ของ ศบค.....สวมแมส,วัดอุณหภูมิ.ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ตามหลักการ ""Social Distantcing""...ขอขอบคุณผู้ปกครอง คณะครูที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ อย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,06:53   อ่าน 166 ครั้ง