ภาพกิจกรรม
ศน.นรากรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศน.นรากรณ์ พุทธวงษ์ ศน. สพป.ลพบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับการบรรยายสรุปข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูสภาพจริง ของการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ของนักเรียนชั้น อนุบาล/ชั้นประถมและมัธยม โรงเรียนวัดใดใหญ่ ...ขอขอบคุณ ท่าน ศน.นรากรณ์ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,11:24   อ่าน 28 ครั้ง