ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เนต Video conference
๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สพป.ลพบุรี เขต ๑ จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เนต Video conference  โดยมอบให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละกลุ่มโรงเรียน ประชุมพร้อมกัน ณ กลุ่มโรงเรียนฯ    กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดจำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสีม่วง อาคาร สปช.๑๐๑/๒๖ โรงเรียนวัดใดใหญ่ ( โดยมีครูผู้ทำหน้าที่ หัวหน้าการบริหารงานทั้งสีของโรงเรียนวัดใดใหญ่เข้าร่วมประชุมด้วย)
รองณรงค์ ชุณหนันท์ รอง ผอ.สพป.ลบ.๑ พร้อมเจ้านหน้าที่ ICT ติดตามการติดตั้งกล้อง Video Conference
บรรยากาส สภาพความพร้อมของห้องประชุมสีม่วง อาคาร สปช.๑๐๑/๒๖
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2563,07:06   อ่าน 19 ครั้ง