ภาพกิจกรรม
๒พิธีสำคัญ กับ ๒ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๒๙ น. โรงเรียนวัดใดใหญ่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ......  เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้พิจารณาและมอบด้วยตนเอง .....เวลา ๑๐.๕๙ น. กิจกรรมสภานักเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนฯ โดยแบ่งการเลือกตั้งเป็น ๒ หน่วย แล้วนำบัตรเลือกตั้งมานับคะแนนที่เดียวกัน.....เวลา ๑๒.๔๙ น. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ..มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย นักเรียนได้รับความสนุก ได้รับความรู้ และได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลอย่างมากมาย......ทั้ง ๒พิธี กับ ๒ กิจกรรม ในวันเดียวกันนี้ เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณท่านกำนันอนันต์ กล่อมกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดใดใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและผู้รับผิดชอบทั้ง ๒ พิธีและทั้ง๒กิจกรรมนี้
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,09:37   อ่าน 243 ครั้ง