ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เนต Video conference สพป.ลพบุรี เขต ๑ (อ่าน 69) 07 มิ.ย. 63
สัปดาห์ที่ ๓ (ของการเรียน On-air & Online) (อ่าน 38) 03 มิ.ย. 63
ศน.นรากรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 40) 28 พ.ค. 63
ประชุมผู้ปกคองนักเรียน โดยใช้มาตรการ SOCIAL DISTANCING (อ่าน 68) 14 พ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 67) 14 พ.ค. 63
ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ในสภาวการณ์ COVID-19 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 75) 04 พ.ค. 63
ขอเชิญรับชมการประชุม Video Conference และ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 73) 29 เม.ย. 63
ภาระกิจปิดภาคเรียน...เมษายน ๒๕๖๓.watdaiyai.com (อ่าน 103) 22 เม.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ONLINE (อ่าน 86) 04 เม.ย. 63
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ (อ่าน 225) 10 มี.ค. 63
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดใดใหญ่ (อ่าน 109) 10 มี.ค. 63
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี สามัญ (อ่าน 124) 01 มี.ค. 63
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 98) 01 มี.ค. 63
กิจกรรมวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ (อ่าน 107) 15 ก.พ. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี (อ่าน 122) 26 ม.ค. 63
ติวONET (อ่าน 111) 26 ม.ค. 63
มอบ ทุน กสศ (อ่าน 108) 26 ม.ค. 63
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี (อ่าน 109) 19 ม.ค. 63
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (อ่าน 105) 19 ม.ค. 63
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 100) 12 ม.ค. 63
นำนักเรียนเข้าพบ นายก อบจ.ลพบุรี (อ่าน 114) 08 ม.ค. 63
รับการประเมินภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. (อ่าน 128) 02 ม.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลระดับชาติ (อ่าน 113) 02 ม.ค. 63
หลักเกณฑ์ ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖/ว๑๗ ลว.๓๐ก.ย.๒๕๕๒ (อ่าน 66) 06 ต.ค. 62
กำหนดการ/กิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 303) 05 ต.ค. 62
สอนเสริม เพิ่มทักษะ เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย... (อ่าน 189) 05 ก.ย. 62
เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ & ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 197) 16 ธ.ค. 61