ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดใดใหญ่ จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผนการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ณ อาคาร สปช.๑๐๑/๒๖ 
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,06:15   อ่าน 67 ครั้ง