ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาเยียวยาCOVID ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง..
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดย สำนักพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการจิตอาสาเยียวยาCOVID ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง...ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ และ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยการนำของ คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา หน.งานกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษา จำนวน ๒๕ คน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกผักสวนครัว ทาสีอาคารเรียนและทาสีรั้ว ให้กับโรงเรียนวัดใดใหญ่ ....ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ .
คุณกานนท์ เรือนงาม พบปะนักศึกษาเพื่อนัดหมายและมอบหมายงานที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบ
ผอ.ร.ร.วัดใดใหญ่ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ คณะนักศึกษา ที่มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้
คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เจ้าหน้าที่ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดใดใหญ่ ถ่ายภาพร่วมกัน
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2563,11:00   อ่าน 27 ครั้ง