ปฐมวัย

นางฉลองรัตน์ ต้นเกตุ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววรลักษณ์ ชูวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0