กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกวรรณ แสงแพร
ครู คศ.1

อานันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น /0