ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย...
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,16:07   อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย...
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,16:07   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย...
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,16:07   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย...
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,16:07   อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศ กิจกรรมตลก ชั้น ป.๑-ม.๓ สพป.ลพบุรี เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย...
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,16:06   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย...
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,16:05   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ป.๑-๖ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย...
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,16:04   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ป.๑-๖ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย...
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,16:04   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ป.๑-๖ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย...
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,16:04   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ม.๑-๓ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย...
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,16:03   อ่าน 74 ครั้ง