ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,14:27  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,14:26  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,14:24  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,14:22  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,01:10  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,01:00  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,00:52  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,00:42  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมปฏิบัติการ Coding (Scratch)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,00:34  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์แนวใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,00:31  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..